ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Χρήση δεκατεσσάρων
(14) γραμμών κινητής τηλεφωνίας, σχετικά με την κάλυψη των κλήσεων των οργάνων του Δήμου Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών», για ένα (1) έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Author

Comments are closed.