Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την «Απεντόμωση – μυοκτονία σε δημοτικά κτίρια, παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ και φρεάτια του Δήμου» για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής & Περ/ντος του Δήμου.

Author

Comments are closed.