Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας
Δικηγόρων», όπως ισχύει,
– την υπ’ αριθμ. 21848/16-07-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3127/Β΄/28-07-2020) με θέμα
την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας ενός (1) έτους, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο πρωτόκολλο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 14:00, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα
του Δήμου, ήτοι μέχρι την 28η Μαρτίου 2022. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή της, εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [278.27 KB]

Author

Comments are closed.