Πρόγραμμα διανομής τροφίμων

 

H Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου προωθεί και στηρίζει προγράμματα με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την στήριξη ευπαθών ομάδων και ανέργων προάγοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική συνοχή .

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας λειτουργεί το κέντρο διανομής τροφίμων, με σκοπό τη διανομή τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, κατεψυγμένων προϊόντων, και γενικότερα ειδών παντοπωλείου, σε κατοίκους που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Λόγω των ολοένα αυξανόμενων αναγκών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε , το κέντρο διανομής τροφίμων έχει κατορθώσει μέσα από τις δωρεές των κατοίκων της πόλης μας, χορηγών εταιρειών και συλλόγων να στηρίξει σταθερά 1300 οικογένειες.

Η ένταξη των δημοτών στη δομή αυτή γίνεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

 

Τηλ. Επικοινωνίας 2132004813