Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

 

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και η Πράξη “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών και φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη >> παρέχει οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες με προβλήματα υγείας, απομόνωσης, κοινωνικά, ψυχολογικά κ.λ.π   Κύριος σκοπός της δράσης είναι η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης καθώς επίσης και η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους βελτίωση.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται :

  1. υποστηρικτική κοινωνική εργασία οικογένειας και ψυχοκοινωνική στήριξη
  2. κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες-ραντεβού
  3. μεταφορά σε νοσηλευτικά ιδρύματα
  4. οικογενειακή βοήθεια.

Διεύθυνση: Μπιχάκη 8, Αγ.Ι.Ρέντης, 2ος όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2004 814 & 213 2004 821