ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.
Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ariadni.karapakla@nikaia-rentis.gov.gr.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Author

Comments are closed.