ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΑΠOΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ariadni.karapakla@nikaia-rentis.gov.gr
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡHΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.

Author

Comments are closed.