Προσωρινά Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης πρόσληψης 27 ατόμων για προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  μέχρι  οκτώ (8) μήνες στα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους.

Αλφαβητική Κατάσταση

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Κατάταξης Με Εμπειρία

Πίνακας Κατάταξης Χωρίς Εμπειρία

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

Author

Comments are closed.