Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132075345

e-mail: dpo@nikaia-rentis.gov.gr