Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2075 345

e-mail: dpo@nikaia-rentis.gov.gr

Ιωάννης Γιαννακάκης