Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά περιφορά 7η Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30 έως 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. 33282/29-5-25020 Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Comments are closed.