ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των δημοτικών οχημάτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) μήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχ/σης & Κίνησης Οχημάτων της  Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.

Author

Comments are closed.