ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Προμήθεια φαρμάκων για τη λειτουργία της ΄΄Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη΄΄ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003606».

Author

Comments are closed.