Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Υλικών Οδοσήμανσης», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες των Τεχνικών υπηρεσιών.

Author

Comments are closed.