ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Προγράμματος Διανομής τροφίμων του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών αναφορικά με την 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020 που προέκυψαν κατόπιν της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοιού covid-19 », με διάρκεια υλοποίησης έως 21/12/2020.

Author

Comments are closed.