Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια πολυαλκοολούχου διαλύματος ή γέλης (gel) αντισηψίας χεριών, χωρίς ξέβγαλμα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη,  αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19»,  με την υποβολή προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 

 

Author

Comments are closed.