Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού  Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη».

 

Comments are closed.