Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ειδικών αυτοκόλλητων για την ειδοποίηση της απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Δήμου, με διάρκεια υλοποίησης έως 30/12/2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Author

Comments are closed.