Προμήθεια  έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων» & «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου»  μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Comments are closed.