Α)Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη, κατ’ εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων και οδηγιών για την πρόληψη πυρκαγιών, αποφάσισε τον προληπτικό έλεγχο κυκλοφορίας κατά τις περιόδους επικινδυνότητας στα Άλση της Νίκαιας: α) Λόφου Δεξαμενής (Αγ. Φίλιππος) και β) Λόφου Βώκου, όπως παρακάτω.

 

Η εφαρμογή των μέτρων προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση και «ευπαθείς» περιοχές, ζώνης ευθύνης μας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2021 στους:

α)Λόφο Αγίου Φίλιππα – Δεξαμενή και β)στο Λόφο Βώκου, σύμφωνα με την αρ.πρωτ: 426384/28-05-2021 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου και Προέδρου του ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά εξειδικεύονται ως εξής:

1)Σε πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κίνδυνο πυρκαγιάς, οι α)Λόφος Αγίου Φίλιππα – Δεξαμενή και β)Λόφος Βώκου, παραμένουν κλειστοί σε αυτοκίνητα και κοινό. Επιτρέπεται η είσοδος προς την Εκκλησία (4) τεσσάρων οχημάτων ανά μυστήριο, μετά από ενημέρωση του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, από τον ιερέα, για ανέβασμα πολιτών και απευθείας έξοδο του οχήματος. Πεζοί οι προσκεκλημένοι θα προσέρχονται στα μυστήρια.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή των προσκεκλημένων στο Άλσος μετά τη λήξη εκάστου μυστηρίου, καθώς και το κάπνισμα, η ρίψη πυροτεχνημάτων και το catering, στο περιβάλλοντα χώρο της Εκκλησίας.

Δίνεται η δυνατότητα παραλαβής των πολιτών με τα ίδια οχήματα.

2) Σε πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κίνδυνο πυρκαγιάς, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της εγκυκλίου 3752/25-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7- ΣΚΗ).

3) Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά την μέρα πρόβλεψης και έχει ισχύ καθ΄ όλο το 24ωρο. Τα μέτρα λήγουν με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31/10/2021.

 

        Β)Προκειμένου για τη συμβολή του Δήμου  στην ενημέρωση των πολιτών μας αναρτούμε σχετικό τηλεοπτικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τον σύνδεσμο  https://www.youtube.com/hashtag/antipyriki2021

 

 

Συνημμένα

1.3752/25-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7- ΣΚΗ)

  1. Μήνυμα “ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ”

https://www.youtube.com/hashtag/antipyriki2021 της ΓΓΠΠ

 

 

 

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Τ.Ο.

ΜΑΛΑΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Author

Comments are closed.