Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Παντειχίου 23 & Σάντας στη Νίκαια, για εννέα (09) έτη, σύμφωνα τις διατάξεις της με αρ.64321/Δ4/16-5-2008 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τ.Β΄), που αφορά την λειτουργίακυλικείων Δημόσιων Σχολείων, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “ λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων” (ΦΕΚ2646/Τ.Β΄/25-8-2016-αρ. Απόφασης Φ2/1553/129578/Δ1).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Comments are closed.