Προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλειμμένων οχημάτων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ

Author

Comments are closed.