Η «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (1ο Γυμνάσιο – 1ο ΓΕΛ – Εσπερινό Γυμνάσιο – Εσπερινό ΓΕΛ), που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου & Σαμψούντος στην Νίκαια, για εννέα (09) έτη, σύμφωνα τις διατάξεις της με αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τ.Β΄), που αφορά την λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “ λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων” (ΦΕΚ 2646/Τ.Β΄/25-8-2016-αρ. Απόφασης Φ2/1553/129578/Δ1).
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», επί της οδού Αχιλλέως 15 – Νίκαια, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή την ίδια την ενδιαφερομένη, τις εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από ΤΡΙΤΗ 13-04-2021 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 12-05-2021 και ώρα από 08:00 πμ. έως και 14:00μ.μ.

Author

Comments are closed.