Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την κάλυψη, με απόσπαση δώδεκα (12) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη
στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση hr@aead.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει στις 01/06/2021 και λήγει στις 04/06/2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Comments are closed.