Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

Αντιδήμαρχος: Σταματάτος Δημοσθένης

Διεύθυνση: Μπιχάκη 8 Αγ.Ι.Ρέντης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2004 831, 213 2004 853

e mail: dprasinou_perivallon@nikaia-rentis.gov.gr