Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά τον «Ποιοτικό έλεγχο δειγμάτων νερού των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και του νερού των ντους, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ», με διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες (εκτός του μήνα Αυγούστου κατά τον οποίο το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης).

Author

Comments are closed.