Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από  Ο Τμήμα Μητρώου, Δημοτολογίου & Πολιτικών Γάμων ,ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.

Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό

Για Προξενικές Αρχές

Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα

Για τη Στρατολογία, o ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.

Comments are closed.