Πιστοποιητικό γεννήσεως

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση  από το Τμήμα Μητρώου, Δημοτολογίου & Πολιτικών Γάμων καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Author

Comments are closed.