Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

       (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. – Ν.Π.Ι.Δ.)

ανακοινώνει:

την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ηλικίας από 18 έως 65 ετών, κατηγορίας διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης, με προέλευση των πιστώσεων (με αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

Comments are closed.