Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την μίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Εφέσου & Κιλικίας στην Νίκαια, για εννέα (09) έτη, σύμφωνα τις διατάξεις της υπ΄αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τ.Β΄), που αφορά την λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “ λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων” (ΦΕΚ2646/Τ.Β΄/25-8-2016-αρ. Απόφασης Φ2/1553/129578/Δ1).
Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής επί της οδού Αχιλλέως 15 – Νίκαια, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή την ίδια την ενδιαφερομένη, τις εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από ΔΕΥΤΕΡΑ 01 – 02 – 2021 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 01 -03-2021 και ώρα από 08:00 πμ. έως και 15:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία της επιτροπής και των ενδιαφερομένων την
ΤΡΙΤΗ 02-3-2021 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής επί της οδού Αχιλλέως 15-
Νίκαια.

Author

Comments are closed.