ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΣΜΕ 1/2022 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3711/02-02-2022) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 30/11/2022.

Comments are closed.