Συνεχής αρωγός στους ευάλωτους δημότες από το 1998 παραμένει ο Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη μέσω του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, το οποίο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες με προβλήματα υγείας, κοινωνικών δυσχερειών και οικονομικής δυσκολίας.

Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” συνιστά μία από τις σημαντικότερες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, διότι προσφέρει άμεση βοήθεια σε άτομα και στήριξη των οικογενειών αυτών, συντελώντας στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Αφορά κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, και άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσλειτουργίες, που ζουν μόνα τους και που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η υλικοτεχνική υποδομή του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” προσφέρεται μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη (ΔΗΚΕΝΙΡ) ως φορέα υπεύθυνου διαχείρισης του έργου της Ε.Ε.Τ.Α.Α, με την υποστήριξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στελεχώνεται από 1 κοινωνιολόγο/κοινωνικό λειτουργό, 1 νοσηλευτή και 3 οικογενειακούς βοηθούς. Η επιλογή για την ένταξη των ωφελουμένων στο Πρόγραμμα γίνεται κατόπιν κοινωνικής έρευνας και στη συνέχεια, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις,

προσφέρονται συστηματικά και κατά περίπτωση: ενημέρωση του εξυπηρετούμενου, αξιολόγηση και ιεράρχηση ατομικών και κοινωνικών αναγκών, παροχή πληροφοριών για δικαιώματα και υπηρεσίες που αφορούν τους ωφελούμενους, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, περιποίηση τραυμάτων, πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων, διαμεσολάβηση και βοήθεια στην διεκπεραίωση με υπηρεσίες, εκπαίδευση για την καθημερινή υγιεινή, διασφάλιση ατομικής υγιεινής, διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητα της οικίας, προετοιμασία φαγητού, βοήθεια στη μετακίνηση, αγορές ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής, διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, Τράπεζες, κλπ.

Στατιστικά στοιχεία Σεπτεμβρίου 2021

Φαγητό – Σίτιση

155

Νοσηλευτική Φροντίδα

75

Συνοδεία / Διαμεσολάβηση με φορείς

65

Υγιεινή και καθαριότητα οικίας

56

Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης

52

Ατομική Κοινωνική Στήριξη

51

Ενημέρωση για παροχές που δικαιούνται

47

Κοινωνική Στήριξη Οικογένειας

30

Υποβοήθηση μετακινήσεων

29

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2021 στον Δήμο Νίκαιας -Αγ.Ι. Ρέντη από τα 200 άτομα που εξυπηρετούνται καθημερινά από το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, 155 ωφελούμενοι έλαβαν φαγητό – σίτιση, 75 έλαβαν Νοσηλευτική Φροντίδα,

65 συνοδεύτηκαν σε φορείς ή οι υπεύθυνοι του προγράμματος ανέλαβαν να διαμεσολαβήσουν για αυτούς, 56 έλαβαν υγιεινή και καθαριότητα οικίας, για 52 ωφελούμενους χρειάστηκε να αγοραστούν είδη πρώτης ανάγκης, 51 έλαβαν ατομική κοινωνική στήριξη, 47 από αυτούς ενημερώθηκαν για παροχές που δικαιούνται, 30 έλαβαν Κοινωνική Στήριξη Οικογένειας, ενώ 29 από τους ωφελούμενους χρειάστηκε να υποβοηθηθούν για την υποχρεωτική μετακίνησή τους.

Ειδικά για τη σίτιση, διευκρινίζεται ότι διανέμονται καθημερινά 180 μερίδες, σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες, με την κάθε μερίδα να αντιστοιχεί σε ένα κιλό φαγητού, το οποίο καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες διατροφής ενός ατόμου.

Author

Comments are closed.