Στην 3η φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» συμμετέχει ο Δήμος μας. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας με πλήρη χορηγία του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και περιλαμβάνει: εξέταση γυναικών ηλικίας 25-70 ετών  με τεστ Παπανικολάου , ταυτοποίηση του ιού HPV στις ηλικίες 30-50 ετών, ψηφιακή μαστογραφία  για γυναίκες άνω των 40 ετών, αιματολογικός έλεγχος (PSA)  και κλινική εξέταση για άνδρες 40 έως 70 ετών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.+

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη και οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 26 Ιουνίου σδτη σταθερή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας (Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους).

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενες κυρίες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες μέρες (9.30 π.μ.- 15.00 / τηλ. 210 3620831-2) και οι ενδιαφερόμενοι κύριοι καθημερινά στο τηλ. 210 3643723.

Author

Comments are closed.