Ο Δήμος Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη συμμετέχει από τις αρχές του 2021 στο διακρατικό πρόγραμμα ORIENT 8, το οποίο έχει ως στόχο την εφαρμογή ενός μοντέλου «έξυπνου κοινωνικού mentoring» για νεοεισερχομένους μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα. To πρόγραμμα υλοποιείται παράλληλα στους Δήμους Sala (Σουηδία) και Mechelen (Βέλγιο).

Ιδιαίτερα, την περίοδο που διανύουμε, το καινοτόμο εργαλείο της κοινωνικής καθοδήγησης καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμο για την ένταξη των προσφύγων πολέμου της Ουκρανίας στις τοπικές κοινωνίες και η ανάγκη αυτή, ήδη, υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη απόφαση της.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού προγράμματος, ο Δήμος Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη είναι στη διαδικασία αναζήτησης ανθρώπων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι/ες προκειμένου να συνδεθούν με την ομάδα των μεντόρων.

Θα ακολουθήσει συνάντηση των δύο ομάδων, στην οποία μετά την αρχική ενημέρωση για το πρόγραμμα θα προσδιοριστούν οι βασικοί κανόνες και δυνατότητες που θα χαρακτηρίζουν τη λειτουργία τους.

Στη συνέχεια, με τη χρήση ενός εργαλείου «matching», η/ο κάθε ωφελούμενος/η θα συνδέεται με έναν/μια μέντορα, με στόχο τη δημιουργία μίας σχέσης και συνεργασίας δημιουργικής και ουσιαστικά υποστηρικτικής, με άξονα στόχευσης τη συμπόρευση με ανθρώπους που θα αποκτήσουν ενημέρωση και βασικές γνώσεις και δεξιότητες ένταξης στην τοπική κοινωνία.

Τα πεδία για τα οποία οι ωφελούμενοι/ες μπορούν να αποκτήσουν πληροφόρηση και υποστήριξη, είναι (ενδεικτικά):

  • η εύρεση στέγης
  • η λειτουργικότερη μετακίνηση στην πόλη, τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς
  • η χρήση και η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης
  • οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές δυνατότητες, προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • οι υποδομές της πόλης στην τέχνη, στην ψυχαγωγία και στον πολιτισμό
  • η πρόσβαση στις υπηρεσίες των δημοσιών δομών υγείας
  • η πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν στα τηλ: 2132004868-829 ή στο email orient8.gr@gmail.com προκειμένου να έχουν μια πρώτη πληροφόρηση για το υπό εξέλιξη διακρατικό πρόγραμμα.

Author

Comments are closed.