ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43953/24-12-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022, κατόπιν της παρέλευσης της προθεσμίας ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων και παραιτήσεων υποψηφίων”.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ

Author

Comments are closed.