ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 2/2021 (αρ. πρωτ. 38677/19-11-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ”, ΛΟΓΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΣ. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΚΙΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 15/02/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/02/2022″.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ

Author

Comments are closed.