βάσει των πρόσφατων οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όπως ορίζονται από το ΦΕΚ 3334/Β’/27-12-2013,  που σκοπό έχουν την καλύτερη δυνατή προστασία δημοτών και εργαζομένων από τον COVID-19, θα πρέπει απαραιτήτως να τηρούνται τα πιο κάτω :

  1. Θερμομέτρηση όλων ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ όσων εισέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιατρού Εργασίας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
  2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ από τους πολίτες κατά την είσοδό και την παραμονή τους στις υπηρεσίες του Δήμου.
  3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ από τους εργαζόμενους κατά την είσοδό τους στους χώρους εργασίας και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους.

Η πιστή εφαρμογή των ανωτέρω βασίζεται στην αρχή της ατομικής ευθύνης, που μόνο σκοπό έχει την προστασία όλων και της μείωσης της διασποράς του COVID-19.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ

Comments are closed.