Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, στον οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί:

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε δια ζώσης στη γραμματεία του Κέντρου τις ώρες 09:00 – 13:00, είτε με e-mail, με αποστολή της αίτησης και φωτοτυπία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου στο Kέντρο Διά Βίου Μάθησης. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2104919947, 2104911257
Ταχ. Διεύθυνση: Αχιλλέως 15, ΤΚ. 18454, Νίκαια.
 E – mail: kdvm.nikaia.rentis@gmail.com

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  Συνημμένα:  Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου και οδηγίες συμμετοχής[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Author

Comments are closed.