Έλα τώρα στο Δημόσιο

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά

Οι απόφοιτοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποκτούν

    • Τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.

Διδάσκονται τα μαθήματα:

    • Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Μαθηματικά, Νέες τεχνολογίες, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή.
    • Το περιεχόμενο των μαθημάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Διάρκεια φοίτησης: Δυο εννεάμηνα για όλους τους εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα εάν έχουν φοιτήσει σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου.

Ωράριο λειτουργίας: Τα απογεύματα, 5.00-9.00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Author

Comments are closed.