ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Ρυμούλκηση & Μεταφορά Βαρέων Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δημοτικού Στόλου λόγω βλαβών».

Author

Comments are closed.