Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη. Από αυτά, τα  εφτά  προέρχονται από την πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος και τα δύο (2) από τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Σύμφωνα με την αρ. 147/2019 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης θα είναι Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίζει ως μέλη, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Σωτηροπούλου Δέσποινα και Μπακατσέλο Ιωάννη.

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για τη δημοτική περίοδο 2019-2023, με θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021 ορίζονται οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Τακτικά μέλη:

 1. Λεγάκης Γεώργιος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 2. Βακαλάκης Ηλίας («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 3. Άννινος Νικόλαος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 4. Μπίχτας Παύλος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 5. Βότσης Ευάγγελος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
 6. Κατηφές Παναγιώτης («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Σταματάτος Δημοσθένης («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 2. Μπακατσέλος Ιωάννης («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 3. Σταυρόπουλος Βασίλειος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 4. Χατζηπαυλίδης Ελευθέριος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 5. Χαραμής Ελευθέριος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
 6. Ιωαννίδης Κυριάκος («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)