Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη. Από αυτά, τα  εφτά  προέρχονται από την πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος και τα δύο (2) από τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Σύμφωνα με την αρ. 220/2022 απόφαση  του, ο Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης ορίζει τον Αντιδήμαρχο κ. Λεγάκη Γεώργιο Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, και μέλη, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βακαλάκη Ηλία και Μ̟πακατσέλο Ιωάννη.

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για τη δημοτική περίοδο 2019-2023, με θητεία από 9-1-2023 έως 31-12-2023 ορίζονται οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

Τακτικά μέλη:

 1. Μουταφίδου Βασιλική («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 2. Μπίχτας Παύλος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 3. Χατζηπαυλίδης Ελευθέριος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 4. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 5. Βότσης Ευάγγελος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
 6. Κατηφές Παναγιώτης («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Σταυρόπουλος Βασίλειος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 2. Άννινος Νικόλαος («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 3. Σωτηροπούλου Δέσποινα («Κίνηση πολιτών Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)
 4. Χαραμής Ελευθέριος («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)
 5.  Κόνιαρη Θεοδοσία («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)