Κ.Ε.Π.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) αποτελούν από την ίδρυσή τους, έναν από τους πλέον αξιόπιστους κρατικούς θεσμούς στην αντίληψη των πολιτών. Είναι εδώ και δύο δεκαετίες ένας από τους  πιο αποτελεσματικούς τομείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Τα Κ.Ε.Π. παρέχουν διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραιώνουν υποθέσεις πολιτών, από την υποβολή της αίτησης  μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης. Αποτελούν ένα “κανάλι” φυσικής εξυπηρέτησης  των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που υπολείπονται ψηφιακών δεξιοτήτων, των ηλικιωμένων,  των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Οι διαδικασίες των Κ.Ε.Π. καθορίζονται μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Σήμερα τα Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνουν διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης και παρέχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης :

α. με φυσική παρουσία

β. με τηλεφωνική επικοινωνία μόνο για διοικητική πληροφόρηση ή ενημέρωση

γ. με ψηφιακό ραντεβού myKEPlive μέσω τηλεδιάσκεψης

δ. ψηφιακές αιτήσεις μέσω του  gov.gr, το οποίο είναι η διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους και φιλοξενεί τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου.

Στο Δήμο μας λειτουργούν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) :

  1. Κ.Ε.Π. ΝΙΚΑΙΑΣ

Μενεμένης 57-59, ταχ. Κωδ. 18453

τηλέφωνα επικοινωνίας : 2132060701, 706, 709

Προισταμένη: Σεβαστή Γρηγοροπούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

Προισταμένη: Σεβαστή Γρηγοροπούλου

τηλ. 2132060702

Α.  ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προϊσταμένη : Δήμητρα Μούτσου

τηλ. 2132060705

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Προϊσταμένη : Ευσταθία Καράμπελα

τηλ. 2132060712, 703

  1. Κ.Ε.Π. ΡΕΝΤΗ

Φλέμινγκ 5

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2132005000, 020, 021

Προϊσταμένη : Χιωτάκη Μαρία

τηλ. 2132005019

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΦΕΚ 409/Β’/12-02-2020) Απόφαση : ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 π.μ. – 7.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ  8.00 π.μ. – 1.30 μ.μ.