Κ.Ε.Π.

Στο Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη λειτουργούν δυο (2) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Στα ΚΕΠ του Δήμου  Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ο πολίτης μπορεί:

• να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

• να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητος του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη  καθώς και του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Οι πιο δημοφιλείς διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

• Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μέσω Εθνικού Δημοτολογίου

• Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας και μεταδημοτεύσεις

• Κατάθεση ή ακύρωση αίτησης ετεροδημότη

• Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

• Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικών δημοτολογίου του Δήμου Αθηναίων (on line)*

• Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου

• Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ για τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας

• Έκδοση και παραλαβή αντιγράφου άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

• Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)

• Ανανέωση άδειας οδήγησης

• Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας

• Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο

• Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου οχήματος

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

 

*Ειδικά στα ΚΕΠ του Δήμου Νίκαιας Ρέντη, παρέχονται on line για τους δημότες Νίκαιας Ρέντη πιστοποιητικά δημοτολογίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ 2132060705

  • ΚΕΠ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 57-59 ΝΙΚΑΙΑ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2132060701 2132060708

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΜΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ 2132060712

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΗΛ 2132060702

  • ΚΕΠ ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ

ΦΛΕΜΙΓΚ 5 ΡΕΝΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132005020 2132005021

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ 2132005019