Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μαρία Αργυρίου
Μπιχάκη 8, Αγ. Ι. Ρέντης τηλ. 2132004864

Η Σελίδα των Κ.Α.Π.Η. στο facebook

Κοινωνική Προστασία, Αλληλεγγύη και Τρίτη Ηλικία

Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη είναι κοινωνικές δομές ανοικτής προστασίας που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Δήμου μας.

Σκοπός λειτουργίας:

Σκοπός τους είναι η παροχή φροντίδας στα μέλη τους, ώστε να παραμείνουν αυτόνομοι/ες και ενεργοί/ες πολίτες στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Με στόχο την πρόληψη και μέσον επίτευξης της τον Πολιτισμό, προκειμένου για την αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, η Τρίτη Ηλικία επανα-κοινωνικοποιείται, απολαμβάνοντας μια ισότιμη θέση στην κοινωνία. Κύριο μέλημα του θεσμού η ανάδειξη της “χρησιμότητας” μιας ηλικιακής ομάδας που επιθυμεί, έχει την δυνατότητα και πρέπει να προσφέρει στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Παροχή υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένες ειδικότητες εργαζομένων, με σύστημα γνώσης, μεθοδικότητας αλλά κυρίως με σεβασμό και αξιοπρέπεια προς τα μέλη, διαφυλάσσοντας την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας καθενός εξ αυτών, εναρμονισμένες με τις επιταγές της επιστήμης στον 21ο αιώνα.

Εγγραφή μελών:

Ως μέλη εγγράφονται γυναίκες και άνδρες, στο Κ.Α.Π.Η. της περιοχής που κατοικούν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς οικονομικές ή άλλες διακρίσεις. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών είναι απεριόριστος.

Η καθημερινότητα στα ΚΑΠΗ μας ως αέναη γιορτή.

Οι χώροι των ΚΑΠΗ, ευχάριστοι και αισθητικά εναρμονισμένοι με την κουλτούρα της πόλης μας, αποτελούν επιλογή συνάντησης όλων των ηλικιών, που θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στην χαρούμενη καθημερινότητά μας. Επιτραπέζια παιχνίδια, δανειστική βιβλιοθήκη, γωνιές ηρεμίας και συζήτησης, ομάδες δημιουργίας και άσκησης, χρώματα κι αρώματα, αποτελούν την εικόνα υποδοχής στους χώρους μας.

Στοχοθεσία:

Η στοχοθεσία λειτουργίας των ΚΑΠΗ επικαιροποιείται και εφαρμόζεται τόσο στα εβδομαδιαία και στα μηνιαία όσο και στα ετήσια προγράμματά μας, ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό στις δράσεις τους την πεμπτουσία της επιστήμης για τους ηλικιωμένους, σύμφωνα με την ολιστική θεωρία. Τα μέλη μας ενημερώνονται μηνιαίως για το τρέχον πρόγραμμα.

Η διαχείριση των θεμάτων σωματικής και ψυχικής υγείας, “θεραπεύεται” με δράσεις που αφορούν τόσο το φάσμα της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης με την συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών.  

Προγράμματα:

Τα Διαγενεακά προγράμματα, πρωτεύον καθήκον του θεσμού μας, αφορούν την μεταφορά της παράδοσης στην εποχή μας και τον ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας με την πόλη μας, σε συνεργασία με όλες τις βαθμίδες προσχολικής και σχολικής αγωγής.

Τα θέματά τους, εμπνευσμένα από τον ανεξάντλητο πλούτο της λαϊκής παράδοσης, αφορούν ήθη και έθιμα από τον κύκλο της ζωής και των εποχών, των εορτών και του Καρναβαλιού συνδέοντας και ισορροπώντας, με ιδανικό τρόπο, στην παιδική ηλικία, την τεχνολογική μας εποχή με την δημιουργικότητα και την ζωή εκτός των υπολογιστών.

Η χρήση της τεχνολογίας,  αποτελεί αυτονόητη διαδικασία στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς επίσης και πρωτεύον εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μέλη μας, αναγνωρίζοντας την σημασία της γνώσης της, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην ένταξη των ηλικιωμένων, με ίσους όρους, στην κοινωνική ζωή.

Τον υψηλό επίπεδο λειτουργίας των ΚΑΠΗ της πόλης μας και η εναρμόνιση των προγραμμάτων με ευρωπαϊκά πρότυπα,  απετέλεσαν τα κριτήρια επιλογής τους ως εκπαιδευτικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας και των προγραμμάτων Erasmus.