Κοινωνικό Φαρμακείο

 

Τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε να λειτουργεί το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. Στελεχώνεται από μία Φαρμακοποιό και μία Κοινωνική Λειτουργό. Η λειτουργία του εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 -2020», (Άξονας Προτεραιότητας 09 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κοινωνικού Φαρμακείου;

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα στους κατοίκους του δήμου μας που είναι εγγεγραμμένοι στο Φαρμακείο, και προσκομίζουν σχετική ιατρική συνταγή.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο εξασφαλίζει τα φάρμακα μέσω συνεργασιών με άλλα Κοινωνικά Φαρμακεία, φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους αλλά και από τις δωρεές των πολιτών. Τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας στη συντήρηση και τη διακίνηση των φαρμάκων.

Τέλος, το Κοινωνικό Φαρμακείο υλοποιεί δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας σε συνεργασία με Υπηρεσίες και Κοινωνικές Δομές.

Μπορώ να εγγραφώ στο Κοινωνικό Φαρμακείο;

Για να εγγραφείτε στο Κοινωνικό Φαρμακείο θα πρέπει να πληρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είστε κάτοικος του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
 2. Να προσκομίσετε πρόσφατη συνταγή ιατρού.
 3. Να είστε δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)     ή
 4. Να είστε δικαιούχος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης             ή
 5. Να είστε ασφαλισμένος/η με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ    ή
 6. ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

 

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για να εγγραφώ στο Κοινωνικό Φαρμακείο;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στο Κοινωνικό Φαρμακείο είναι τα εξής:

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
 2. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ  ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή βεβαίωση αστεγίας (για αστέγους)
 4. Πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) σχετική με την πάθηση ιατρική συνταγή
 5. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τα προστατευόμενα μέλη)

 

Πού βρίσκεται το Κοινωνικό Φαρμακείο;

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στεγάζεται σε αυτόνομο χώρο, πλήρως προσβάσιμο από ΑμΕΑ, στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, στον Άγ. Ι. Ρέντη. Είναι δίπλα στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Ι. Ρέντη, πλησίον την κεντρικής πλατείας του Αγ. Ι. Ρέντη.

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Κοινωνικού Φαρμακείου

Διεύθυνση:  Μπιχάκη 10 & Κύπρου

182 33 Αγ. Ι. Ρέντης

Τηλέφωνο:   213 2004 816

Ηλ. Ταχυδρ.: k.farm@nikaia-rentis.gov.gr