Κοινοτικό Συμβούλιο Νίκαιας

Διεύθυνση: Βουρνόβα 35 & Κ. Παλαμά 71, Νεάπολη 

τηλέφωνο και fax: 2104926445

email: enotita-nikaias@nikaia-rentis.gov.gr 

 

Σύνθεση Κοινοτικού Συμβουλίου Νίκαιας

Το Συμβούλιο της Κοινότητας  αποτελείται από την  Πρόεδρο  και   δεκατέσσερα (14) μέλη :

1. Αιγινίτη Άννα (Πρόεδρος)

2. Αγγελή- Μπαλούρδου Ελένη (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

3. Χατζηπαυλίδου Ευαγγελία (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

4. Μαζαράκης Νικόλαος (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

5. Σάμιος Ηλίας (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

6. Νικητίδης Ευγένιος (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

7. Ισαακίδου Κυριακή (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

8. Κιούση Παρασκευή (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

9. Τσίτουρας Δημήτριος (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

10. Γαλανοπούλου Βασιλική (Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

11. Λαζοπούλου Ιωάννα (Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

12. Βαΐτση Μαριάνθη- Καλυψώ (Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

13. Αμπατζόγλου Εμμανουήλ (Δημοκρατική Συνεργασία για τη Νίκαια και το Ρέντη)

14. Δημάκη Μαρία (Δημοκρατική Συνεργασία για τη Νίκαια και το Ρέντη)

15. Λουίζου Άννα- Μαρία (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη “Κόντρα στο Ρεύμα”)