Κοινοτικό Συμβούλιο Αγ. Ι. Ρέντη

Διεύθυνση: Μπιχάκη 8, Ρέντης

τηλέφωνο και fax: 2132004811

email: d.en.renti@gmail.com

 

Σύνθεση Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Ι. Ρέντη

Το Συμβούλιο της Κοινότητας  αποτελείται από τον  Πρόεδρο  και  δέκα  ( 10 ) μέλη :

1. Μαυρουκλής Νικόλαος (Πρόεδρος)

2. Βάκουλη Ελευθερία (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

3. Πετραλής Αναστάσιος (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

4. Κανάκη Φαλιάγκα Βασιλική (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

5. Σταμπολιάδης Γεώργιος (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

6. Χρονάκη Κυριακούλα (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

7. Αυγερινοπούλου Αθηνέλη Αγγελική (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

8. Φωτεινάκη Γκαγκάρα Αγγελική (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

9. Χριστοδούλου Χριστόφορος (Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

10. Βούτος Νικόλαος Διονύσιος (Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη)

11. Αγγελακόπουλος Σωτήρης (Δημοκρατική Συνεργασία για τη Νίκαια και το Ρέντη)