Κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Α267/ 25-06-2024 Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα Τετάρτη  26-06-2024 η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

ΑΠΟΦΑΣΗ