Καθαριότητα

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Παύλος Μπίχτας

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Δημοτική Ενότητα Νίκαιας 210 4955611 210 4962900

Δημοτική Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη 210 4254340

e-mail: tmima_apokomidis@nikaia-rentis.gov.gr (Νίκαια)

e-mail: kath_anak_apy@nikaia-rentis.gov.gr (Ρέντης)