ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Από τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία της δομής “ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη” στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” 2014 – 2020, Άξονας Προτεραιότητας (9) “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι νέες δομές που θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Το “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη” είναι μια δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και με τη λειτουργία της επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Δήμου.

Στόχοι του Κέντρου Κοινότητας είναι:

α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών:

Ενημέρωση για τις παροχές και τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους σε αυτά.

Συγκεκριμένα υποβάλλονται αιτήσεις για τα κάτωθι επιδόματα:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισοδήμα (ΚΕΑ)

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ανασφάλιστου Υπερήλικα

Επίδομα Ανασφάλιστου Υπερήλικα της Ελληνικής Μειονότητας από Αλβανία

Αναπηρικά επιδόματα

β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές:

Συνεργασία και παραπομπή των αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες και δομές – όταν απαιτείται- που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας π.χ. Ξενώνες αστέγων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Μετανάστες, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Προγράμματα για Ρομά, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί , ΟΑΕΔ για ένταξη των ωφελουμένων σε προγράμματα κατάρτισης, σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων:

Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε ανέργους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας κ.α.

Ωφελούμενοι της νέας δομής είναι οι πολίτες που κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων κ.α) με προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στην οδό Μπιχάκη 8 στον Άγιο Ι. Ρέντη (κτίριο Δημοτικής Ενότητας), λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 8:00 – 16:00 και στελεχώνεται από 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 3 Ψυχολόγους και 1 Διοικητικό Υπάλληλο.

Επιπλέον το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από 1 Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια για την αραβική γλώσσα, που έχει διατεθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α, στο πλαίσιο της «Προώθησης των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής»

Ο Δήμος Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντης, εξακολουθεί την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής  περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027», με τίτλο “Συνέχιση της Δράσης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη”.

Βρίσκεται πολύ κοντά στα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορειακές γραμμές: 860,914,838, στάση Πλατεία Αγ. Ι.Ρέντη) και είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ.

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

8.30 -14.30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Διεύθυνση: Μπιχάκη 8, Αγ. Ι. Ρέντης (Δημοτικό Κατάστημα)

 Τηλέφωνα: 213 2004 817, 213 2004 818, 213 2004 826, 213 2004 815, 213 2004 832

 Ηλ. ταχυδρομείο: kkoinotitas@nikaia-rentis.gov.gr