Ιματιοθήκη

 

Στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς του  Δήμου προς τους δημότες    λειτουργεί    και η Δημοτική Ιματιοθήκη, για   να καλύψει τις ανάγκες σε ρουχισμό των απόρων  της πόλης μας η οποία στεγάζεται στο κτήριο της  Κοινωνικής Πολιτικής &Αλληλεγγύης , στην οδό Μπαλτατζή  32  στο  Ρέντη.

 

Τα ρούχα που διανέμονται στους δικαιούχους, προέρχονται από προσφορές κατοίκων  της πόλης και η διαχείρισή  και διανομή τους,  γίνεται από υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνεπικουρούμενοι από τους Εθελοντές μας

 

Η ιματιοθήκη του Δήμου λειτουργεί κάθε Παρασκευή

9:00 – 12.00

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 2004 874