Άδεια γάμου για Έλληνες κατοίκους του Δήμου Νίκαιας Ρέντη

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της τωρινής κατοικίας του

1. Αίτηση ( χορηγείται από το Δήμο)

2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (ζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)

4. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους)

5. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας

6. Αναγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια Αθηναϊκή ή Πειραϊκή εφημερίδα στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των μελλονύμφων, το όνομα των γονέων τους, το γένος, ο τόπος γέννησης και η τελευταία τους κατοικία (ένα αντίτυπο για τον καθένα). Σε περίπτωση που ένας από τους δύο είναι αλλοδαπός τα στοιχεία του θα πρέπει να αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

8. Παράβολο για πολιτικό γάμο από το πλησιέστερο ΚΕΠ  το οποίο το εκδίδει ηλεκτρονικά και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή αγορά του μέσω Εφορίας. Στη περίπτωση αγοράς ηλεκτρονικού παραβόλου θα πρέπει να προσκομιστεί και η απόδειξη πληρωμής του.

9. Για τους διαζευγμένους που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση του. Εάν  έχει τελεστεί θρησκευτικός γάμος χρειάζεται επιπλέον και το διαζευκτήριο από την Μητρόπολη ( με την τετράγωνη σφραγίδα για επόμενο γάμο)

10. Σε περίπτωση χηρείας πρέπει να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 

• Για τους ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση

• Η άδεια γάμου εκδίδεται από το Δήμο κατοικίας του ενδιαφερόμενου

 

Comments are closed.